Breaking Habits Logo

Wat doen wij?

Daar waar mensen met elkaar in contact zijn, voegen wij waarde toe. Ons idee over gastvrijheid is daarbij de basis: verwachtingen overtreffen door echt contact en met oprechte aandacht voor de ander, zowel intern als extern.

Dit alles doen we door klassieke trainingsvormen en individuele coaching te combineren met meer innovatie vormen (zoals serious gaming, micro learnings, digital, outdoor, intervisie, mystery visiting). Steeds vaker wordt hierbij gekozen voor een (ontwikkel)traject.Dat doen we door medewerkers te helpen opnieuw aandacht te hebben voor dat echte contact. Met zichzelf, met elkaar en met hun partners en klanten. Dat resulteert in een verbeterde onderlinge samenwerking, meer energie, meer werkplezier en meer begrip voor de ander. En dat merk je! Verwachtingen worden zo overtroffen en klantbeleving of samenwerking wordt daarmee van ‘gewoon goed’ naar het WOW-effect getild.

We geloven dat ieder mens handelt vanuit de juiste intenties. Maar veranderen is vaak ook spannend voor mensen. Dat snappen we en daar spelen we door middel van onze begeleiding op in. We maken gebruik van de energie en beweging die er al is en sluiten aan op de verschillende (leer)voorkeursstijlen van iedereen. “Behandel de ander, zoals de ander behandeld wil worden” is bij ons een veel gebruikte spreuk.

We zien in organisaties veel ingesleten patronen die zorgen voor afstand, ruis en die het échte contact verstoren. Wij helpen organisaties bij het aan het licht brengen en doorbreken van deze patronen en het aanleren van nieuwe, baanbrekende gewoontes. We durven confronterend dichtbij te komen en te spiegelen, en maken zoveel mogelijk de koppeling naar de praktijk, om het leren zo concreet en tastbaar mogelijk te maken en écht aan te laten sluiten.

We zijn altijd op zoek naar blijvende impact. Er samen met jou bij de ander ‘toe doen’. Wij geloven dat een ontwikkeltraject pas succesvol wordt, wanneer de hele organisatie er bewust voor kiest en erachter staat. Het doel is alle medewerkers, met name zij die het nieuwe gedrag ten uitvoering brengen op de werkvloer, laten ervaren dat zij onderdeel uitmaken van en inspraak hebben in de verandering. We betrekken zowel leidinggevenden als medewerkers: in de vormgeving van het traject, door de leerinterventies zoveel mogelijk in co-creatie vorm te geven en ervoor te zorgen dat de verandering aansluit bij de visie van de organisatie, en tijdens het traject, door medewerkers in te laten zien wat het gedrag kan opleveren, ze mede-eigenaar van en medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling te maken, in te zetten op energie en beweging en de momenten naast impactvol, confronterend en verbindend ook vooral leuk te maken!