Breaking Habits Logo

(Ontwikkel)traject

Er is specifieke aandacht nodig om nieuw gedrag écht in te bedden in een team of organisatie. Het gaat om het aan het licht brengen en doorbreken van patronen, het aanleren van nieuw gedrag en het integreren van het nieuwe gedrag in de werkprocessen, routines, dagelijkse werkzaamheden en in het beleid van team of organisatie. Om dit voor elkaar te krijgen, kiezen steeds meer organisaties voor ontwikkeltrajecten, in plaats van losse interventies. In zo’n traject realiseren we die specifieke aandacht onder andere door de vernieuwing aan te laten sluiten bij de visie en beleid van de organisatie en door medewerkers te betrekken bij en medeverantwoordelijk te maken voor de vernieuwing. Ook het bewust vieren van successen is belangrijk voor het vasthouden van de behaalde resultaten.